Dječje aktivnosti

U ovoj rubrici možete saznati sve o dječjim aktivnostima, o razvojnim primjerima i integriranim zadaćama na teme...

Pedagoška godina:

TEMA: Božić

CILJ: Upoznavati djecu s otajstvom Isusova rođenja i njegova značenja za naš život

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (nazivi: Melkior, Baltazar, Gašpar, smirna, tamjan…)
-  Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog (cjelina)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija (npr. aktivnosti u stolno-manipulativnom centru- reagiranje na uspjeh i neuspjeh)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije u aktivnosti memory, slaganje mekanih loptica po predlošku
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom tjelesne aktivnosti twistera

TEMA: Došašće 

CILJ: Upoznavati djecu sa ljepotom liturgijskog vremena došašća 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Razvoj percepcije, osobito vizualne (stolno-manipulativne aktivnosti: veličina, sličnost, razlike) i auditivne (usvajanje novih pjesmica)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem matematičkih aktivnosti i slaganja slagalica 
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima 
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti rezanja škaricama i oslikavanjem temperom)

TEMA: Domaće životinje 

CILJ: Poticati dječju radoznalost za otkrivanjem života na selu 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja)
-  Poticanje djece na govorno stvaralaštvo
-  Poticati sposobnost rješavanja problema, suradnja među djecom i odraslima 
-  Poticanje na postavljanje pitanja kao način učenja i spoznaja
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija

TEMA: Grad heroja

CILJ: Upoznavanje djece s važnim povijesnim trenucima naše domovine 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati kod djece monološki govor u opisivanju, prepričavanju i pričanju doživljaja
-  Razvijati kod djece osnovne boje (crvena i plava boja na zastavi Hrvatske)
-  Podupirati i poticati stvaralačke mogućnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem materijalima u centru građenja 
-  Razvijati osjećaj za važnost duhovne dimenzije (molitva za sve stradale u ratu)
-  Razvijati kod djece povezivanje dviju ili više stvari i donošenje zaključaka

TEMA: Jesen

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba jeseni

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija)
- Poticati razvijanje samokontrole poštovanjem pravila ponašanja (čekanje na redu)
- Poticati želju za istraživanjem jesenskih plodova (kesten. žir, orah)
- Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima: pridruživanje parova istih sličica 
- Proširivanje dječjeg pasivnog i aktivnog rječnika: listanje i gledanje slikovnica, razumijevanje i sažeto opisivanje radnje

TEMA: Sveti Nikola

CILJ: Upoznavanje života svetog Nikole 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje motoričkih sposobnosti ruku, šake, prstiju (držanje olovke i škarica, umetaljke)
-  Razvijanje spremnosti na zajedničku igru, aktivnost i rad s drugom djecom
-  Razvijanje pozitivne slike o sebi (samopouzdanje- poticati želju da počne i završi određenu aktivnost)
-  Poticanje razvoja pozornosti za vrijeme dijaloškog čitanja slikovnice „Dan svetog Nikole“ B. Blažević 
-  Potaknuti razvoj početne osjetljivosti za likovne elemente (crtu i boju)

TEMA: sveti Rafael- zaštitnik Družbe 

CILJ: Upoznavanje djece s ulogom anđela i likom arkanđela Rafaela 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti bojanje drvenim bojicama)
-  Razvijanje jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (imenovanje emocija)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija

TEMA: Zahvalnost Bogu za plodove zemlje

CILJ: Razvijati kod djece zahvalnost za plodove zemlje darovane od Boga. 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati sposobnost vizualnog doživljavanja i izražavanja: razvijanje kreativnosti imenovanjem onoga što vidimo na plakatu 
- Razvoj pamćenja, koncentracije i logičkog zaključivanja putem stolno-manipulativnih aktivnosti 
- Podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta u aktivnostima s prirodnim materijalima (pšenica, brašno, kukuruz)

TEMA: Zima 

CILJ: Upoznavanje prirodnih procesa tijekom godišnjeg doba zime

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje preciznosti krupnih mišićnih skupina trupa i ruku (bacanje obruča iz ručnog zgloba u određenom smjeru)
-  Poticati razvoj suradnje s drugom djecom u aktivnostima i radu prakticiranjem nenasilne komunikacije 
-  Imenovanje prirodne pojave (vjetar, snijeg) te prepoznavanje imenovanih dijelova određenog predmeta 
-  Poticati razvoj zapažanja i biranja boja (plava, siva, bijela)
-  Poticati razvoj glazbenih sposobnosti prilikom usvajanja pjesmice „Ljuti se vrapčić“

TEMA: Dan planeta Zemlje

CILJ: Potaknuti dječju radost i zanimanje za otkrivanje i promatranje ljepote od Boga stvorenog svijeta te divljenje i zahvalu prema svemu stvorenom. Razvijati osjećaj za očuvanje planeta Zemlje

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija) tijekom aktivnosti svrstavanja otpada, pridruživanja slova i oblika 
-  Razvijati spoznaju o važnosti očuvanja prirode tijekom aktivnosti pridruživanja sličica planetu zemlji
-  Razvijati i njegovati komunikaciju bogatu emocionalnim dijalogom (dramatizacija priče „Stvaranje svijeta“ B. Blažević) 
-  Razvijati zanimanje i osjećaj za likovni materijal temperu tijekom aktivnosti likovnog izražavanja

TEMA: Dan zdravlja

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj važnosti zdrave prehrane, higijene i tjelesnog vježbanja za zdravlje ljudi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima „Pričaj mi priču“ te aktivnostima pridruživanja slova 
-  Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog 
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djeteta da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnosti u stolno-manipulativnom centru- reagiranje na uspjeh i neuspjeh)
-  Razvoj pamćenja, koncentracije i logičkog zaključivanja putem stolno-manipulativnih aktivnosti (motorički memory, šivalice, matematička slagalica)
-  Razvoj čulne percepcije te raspoznavanje okusa: slatko i kiselo (kušanje voćne salate)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta

TEMA: Dobri Pastir

CILJ: Jačati kod djeteta osjećaj povjerenja, pripadnosti i sigurnosti i bezuvjetne ljubavi uz Dobrog pastira.

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  usavršavati stečene motoričke vještine (pokretne igre, igre oponašanja)
-  razvijanje preciznosti tijekom matematičke aktivnosti umetanja špatulica u otvore te slaganje kamenčića pomoću pincete 
-  razvijati finu koordinaciju sitnih mišićnih skupina šake (crtanje, lijepljenje vatica, nizanje slova)
-  razvijati sposobnost samokontrole (izražavanje emocija na socijalno prihvatljiv način)
-  razvijati pozornost i sposobnost doživljavanja glazbe tijekom aktivnosti usvajanja nove pjesme „Gospodine, Ti si pastir moj“
-  poticati i razvijati govorno-jezičnu komunikaciju prepričavanjem priče

TEMA: Korizma

CILJ: Širenje spoznaje djece o liturgijskom vremenu korizme te poticanje djece na otkrivanje Božje ljubavi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti memory, slaganje kamenčića pincetom po predlošku, slaganje matematičke slagalice te slaganje slova na slovo
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (manipuliranje labirintom, pokrivaljke)

TEMA: Ljeto

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba ljeta 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Pobuditi osjećaj za senzibilnost tijekom likovnih aktivnosti 
-  Razvijati i njegovati komunikaciju tijekom interakcije čitanja slikovnice „Učimo o godišnjim dobima“ i „Što je bubamara čula na moru“
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti: matematičke aktivnosti, šivalice, memory) te grube motorike u aktivnostima tjelesnog centra

TEMA: Marija - Isusova i naša majka

CILJ: Uz otkrivanje spoznaje o važnosti majčina bića, pobuditi ljubav prema Isusovoj majci Mariji i našoj nebeskoj majci te približiti Mariju kao zaštitnicu ljudi 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito vizualne (veličina, sličnosti, razlike) te slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesme
„Marijo o Marijo“)
- Omogućiti razvoj fine motorike, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost matematičke igre i  manipuliranje labirintom)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti), grafomotorike te aktivnostima likovnog centra

TEMA: Pedesetnica - rođendan Crkve / Duhovi

CILJ: Omogućiti djetetu da putem simbola koji označavaju Duha Svetoga (golub, vjetar, vatra) spozna snagu ljubavi koja okuplja ljude i živi u Crkvi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Duh Sveti, apostoli, mudrost, jakost…)
- Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovara)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem stolno- manipulativnih aktivnosti (memory, slagalice, pridruživanje riječi te geometrijskih likova)
- Omogućiti razvoj fine i grube motorike u centru tjelesnog razvoja

TEMA: Prikazanje Gospodinovo u hramu

CILJ: Upoznavanje djece s crkvom kao mjestom susreta Boga i čovjeka i ljudi međusobno 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesmice)
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti matematičke igre poredaj po veličini, aktivnost pridruživanja sjene realnoj slici te koncentracije u aktivnosti memory,
- Poticanje djece na govorno stvaralaštvo (aktivnost čitanja slikovnice, te aktivnost pridruživanja slova određenom slovu)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost nošenja lopte, te aktivnost hodanja po užetu)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva osobito u likovnom centru te aktivnosti igara s pravilima

TEMA: Sveti Florijan - zaštitnik vatrogasaca

CILJ: Upoznati dijete sa životom svetog Florijana te proširiti spoznaje o zanimanju vatrogasca 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati i obogaćivati pasivni i aktivni rječnik tijekom aktivnosti „Ispričaj mi priču“ te razvijati imenovanje dijelova određenog predmeta 
- Razvijati sposobnost klasifikacije putem matematičke slagalice te matematičke igre pridruživanja broja
- Razvijanje uočavanja problema, traženje rješenja te nalaženje rješenja aktivnim isprobavanjem (aktivnost umetanja geometrijskih likova, slaganja slagalica, pridruživanje sjene realnoj fotografiji)
- Poticanje razvoja fine motorike i preciznosti pokreta tijekom aktivnosti šivalica i grafomotorike

TEMA: Što se u prirodi krije?

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj za sve stvoreno te otkrivati što sve priroda krije

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (nazivi kukaca)
- Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog (aktivnost usvajanja cjelovitosti tijekom crtanja kukca)
- Poticanje djeca na govorno stvaralaštvo
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne i vizualne (istraživačka aktivnost promatranja mrava)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom istraživačke aktivnosti

TEMA: Uskrs

CILJ: Približiti djetetu smrt i uskrsnuće Isusovo u svjetlu bezuvjetne ljubavi i povjerenja u Boga

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovora)
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (osobito u matematičkoj igri pisanica)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre oduzimanja, koncentracije u aktivnosti memory te slaganje pincetom na predlošku
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost usvajanja cjelovitosti, pokrivaljke)
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti) i grafomotorike u likovnim aktivnostima crtanja flomasterom

TEMA: Valentinovo, Dan bolesnika

CILJ: Poticanje djece na iskazivanje ljubavi i ljubaznosti prema bližnjima 
           Probuditi kod djece osjećaj zahvalnosti za dar osjetila te ih potaknuti na razmišljanje i  pomoć ljudima koji taj dar nemaju

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Bartimej, Jerihon, slijepac, imenovanje emocija)
-  Razvoj vještina slušanja i razgovaranja , slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa postavljanja pitanja, davanje odgovora (aktivnost dramatizacije teksta Mt 10, 46-50)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnost pincetnog hvata u usvajanju boja, stolno- manipulativna aktivnost šivalica, aktivnosti u centru liječnika)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost ubacivanja loptica u kutiju, bacanje obruča na štap, te aktivnost pravilnog skakanje po predlošku)
-  Poticanje razvoja okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti: usvajanje cjelovitosti, motanje vune oko predloška)
-  Razvoj taktilne percepcije (istraživačka aktivnost taktilne kutije)

TEMA: Zima

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba zime 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne (istraživačka aktivnost hranjenje snjegovića rižom, izrađivanje umjetnog snijega te promatranje otapanja leda kao agregatnog stanja ) i vizualne (aktivnost promatranja pahulja povećalom- obrisi, veličina, sličnost, razlike) 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre zbrajanja, matematičke slagalice, te koncentracije putem aktivnosti memory te aktivnost pridruživanja slova
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (igra „Hranjenje snjegovića“)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti modeliranja plastelinom)
- Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruke, šake i prstiju (aktivnost pridruživanja odjeće dijelovima tijela, usvajanja boje, usvajanje cjelovitosti, pridruživanje slova )

Pedagoška godina:

Blagoslov kruha i plodova zemlje
Samobor, 24. rujna 2021.

Raznovrsnim svečanostima zahvaljujemo Bogu na svim plodovima zemlje, radostima, uspjesima i darovima koje smo tokom godine od Njega primili. U Dječjem vrtiću Cvjetnjak u Samoboru svečanim euharistijskim slavljem i prigodnim druženjem obilježili smo u petak, 24. rujna 2021. dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Cijeli tjedan pripremali smo se prikladnim aktivnostima u vrtiću za ovu svečanost.

Sv. Misa započela je u 16h na dvorištu samostana, a predvodio ju je fra Željko Janjić, OFM, gvardijan franjevačkog samostana u Samoboru. Osvrnuvši se na pročitano evanđelje (Lk 9, 43b-45) u kojem Isus progovara svojim učenicima kako će biti predan ljudima u ruke, ali oni te besjede ne razumješe, a bojahu Ga se pitati, rekao je kako za razliku od odraslih koji se boje pitati, djeca imaju i do dvjesto pitanja na dan na koja roditelji moraju odgovoriti. Zatim je ispričao priču o siromahu koji nije imao ništa osim štapa i zavežljaja. Svakoga dana je sjedio kraj mostića kraj kojeg su ljudi morali prolaziti kad bi ulazili i izlazili iz grada. Jednoga dana je čuo kako će tim mostićem proći kralj. Od ranog jutra ga je iščekivao. Dugo je čekao, jer kraljeve se dugo čeka. Kad ga je napokon dočekao, na njegovo veliko iznenađenje, kralj je skočio s kočije i pitao siromaha što će mu dati. Bio je izbezumljen, no pretražio je svoj zavežljaj i našao nekoliko zrnaca žita te ih dao kralju. Vrativši se kući, žalio se ženi na kraljev postupak. Nadao se od njega nešto dobiti, a morao je dati. Žena se s njim složila. Nakon nekog vremena pretražila je zavežljaj i u njemu našla sitne grumenčiće zlata. Siromah je shvatio da su se zrnca žita koja je dao kralju pretvorila u grumenčiće zlata i da mu je dao nešto više, sada bi bio bogat čovjek. Fra Željko zaključuje kako nas ta priča uči da ne smijemo biti škrti i trebamo dijeliti jedni s drugim. Svako ono malo zrnce žita je grumen zlata, rekao je fra Željko. Ono se pretvara u kruh koji jedemo da bismo mogli raditi i živjeti.

Na Misi je bila prisutna dr. sc. Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora i s. M. Petra Marjanović, provincijska glavarica. Fra Željko ih je srdačno pozdravio, a djeca su im u znak pažnje uručila bukete cvijeća.

Misu su skladnim i radosnim pjevanjem animirala djeca našeg vrtića, a svirala je gđa Marija Hrdelja. Roditelji su se uključili u čitanje misnih čitanja i molitvu vjernika. Gđa Iva Piler otpjevala je psalam Hvali dušo moja Gospoda uz pratnju violine.

Blagoslov kruha i plodova zemlje je izrečen na kraju Mise, nakon čega smo se uputili na dječje igralište gdje su djeca izvela prigodni program, a zatim je uslijedilo druženje i degustacija kruha i pekarskih proizvoda koje su pripremile vrijedne ruke naših majki, baka i drugih članova obitelji.

s. Jasmina Kokotić

TEMA: Mjesto gdje mali postaju veliki

CILJ: Otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja

IZLET - MINIPOLIS interaktivni tematski park - mjesto gdje mali postaju veliki.
Više od 40 tematskih kućica u kojima djeca preuzimaju uloge odraslih i
otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja.